1 – چون باب منیر از شرکتي دانش بنيان است پس شما با مجموعه اي علمي با روشهاي علمي و فارغ از انديشه هاي صرف بازاري سرو کار داريد

2 – چون باب منیر  داراي نماد اعتماد الکرونيک است  و اولين سامانه پيامک بوده که با استراتيژي نماد الکترونيک و نماد رسانه و توجه دادن رقبا و مشتريان در جهت اعتماد سازي فضاي وب اقدام نموده و ساير رقبا هم در اين راستا مجبور به اقدام در راستاي دريافت نماد نموده اند

3 – چون باب منیر  بيشتر از هر چيزي رضايت و هدايت مشتري را بعنوان سرمايه خود مي پندارد و در نتيجه استراتيژي حرکتي خود را بر اين مبنا خواهيد چيد (نه اينکه صرفا مشتري را بعنوان کسب درآمد ديده و هر کاري را چه صحيح و چه غلط براي رسيدن به هدف انجام دهد)

4 – چون باب منیر مبناي حرکت را با همه ي نقاط قوت و ضعف، در ارائه خدمات کاربردي مي بيند نه در حرفهاي تبليغاتي

5 – چون از ديد باب منیر زماني موفقيت معني دارد که مشتري براي سيستم مشتري بياورد و اين يعني از سيستم راضي بوده و با رضايت و اطمينان خاطر به شخص ديگر پيشنهاد مي دهد

6 – چون باب منیر  داراي تيم توليد و سازو کار مي باشد (نکته : تعداد شرکتهاي توليد کننده در اين حوزه بسيار کم بوده و اکثر شرکتها  و مراکز از سيستمهاي نمايندگي با ساختار ريبرندينگ استفاده مي نمايند يعني عملا هيچ دخل و تصرفي در ارتقا يا بهينه سازي سيستم ويا ارائه راهکار هاي نوين ندارند اما در باب منیر  امکان ارائه نرم افزارهاي جديد  يا ساختارهاي جديد با هر سبک و سياق منطقي که از قبل تحليل شود قابل پيگيري و ارائه خواهد بود و اين يعني ارائه راهکارهاي مبتني بر پيامک)